Съгласие за данни

Съгласен съм да получавам промоционални съобщения от страна на БЕЛИМО България ООД за текущи и бъдещи продукти на фирмата, информация за събития и покани за същите.

Вашето съгласие ще бъде записано на нашите сървъри. Може да оттеглите съгласието си по всяко време от тук, както и да поискате да Ви премахнем изцяло от нашите списъци (право да бъдеш забравен) от тук.

Информацията която ще бъде записана на нашите сървъри съдържа: Вашето име, фирма (ако сте задали), имейл адрес, телефон (ако е зададен), съобщение (ако е зададено), дата на даване / оттегляне на съгласието и IP адреса от който е дадено / оттеглено съгласието.

Използването на информацията ще бъде само за целите на промоционални съобщения от фирма БЕЛИМО България ООД, като кампанията може да бъде осъществена от страна на фирма BELIMO Automation Gmbh, Hinwil, Switzerland. Данните няма да бъдат предавани на трети страни освен на фирма BELIMO Automation Gmbh, Hinwil, Switzerland и само за целите на осъществяване на промоционални кампании.

Даденото съгласие от Вас ще важи до оттеглянето му или забравянето ви чрез използване на линковете по-горе.

Адрес

гр. София
ул. Балчик № 6, офис 1-2

Контакти

Email: belimo@belimo.bg                
Тел: 02-9523470                     
Тел: 02-9523471